“Snake man”
)
A performance by @da.voicetheatre.

Directing & Script  Yi-Chu Lee
Producing Yu-Ching Chen
Scenography Yi-Ju Chou
Light Chien-Hung Kuo
Costume Dexter Lin
Performing Chun-Hsien Chien & Jing-Hong Zheng
Music Jing-Hong Zheng

Premiere 07.07.2018 Huashan Children’s Arts Festival
Umay Theater, Taipei


photo credit Wei-Zong Yang

)
)
)
)
)
)

💧
Mark